Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ UNITRUST MEDIA ΣΕ ΔΡΑΣΗ! ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η εταιρεία UnitrustMedia έχει την τιμή, να συνεργάζεται ως χορηγός επικοινωνίας και προβολής με την ΠΣΕΑΔ, για τη διοργάνωση του μεγαλύτερου συνεδρίου της χρονιάς, με θέμα: «Από την Κρίση, στη Διάκριση», προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Read more

Video produced for Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Thank you Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών for make us part of the world environmental day by producing this short promo. You are an example of what it is to “think globally” but to “act locally” to improve the environment of our planet starting from our own home, backyard, school, town and country…

Read more

Cyprus Comic Con – LIVE LINK

Whether you are an art enthusiast, a movie geek, a dedicated cosplayer, an avid collector, a gamer, a die-hard animanga fan, or simply a bystander curious about the immense diversity of popular culture and its trends, Cyprus Comic Con has something special for you! UNITRUSTMEDIA LIVE STREAMING – Provided for first year in the history of this celebration of pop culture in Cyprus for even better and greater exposure!! Visit for more:

Read more

«1940 | Πρόσωπα και Εικόνες. Kύπρος – Ελλάδα»

An honor to be a part of this impressive and emblematic exhibition. Thank you Bank of Cyprus Cultural Foundation and Catherine Louis Nikita. UnitrustMedia was invited to take a part of this impressive exhibition with its documentary “The veterans”.

Read more

INTERNET MARKETING | Insurance company

As an insurance agent, your primary focus is on clients who are in need of an insurance policy right now. However, you also need to focus on keeping in contact with clients during the months and years in between these transactions. For clients in that phase of life, seeing posts about needing insurance is not relevant. Instead, share and send content that is full of valuable information applicable to clients no matter where they are in the insurance process.

Read more

VIDEO MARKETING | Levanda Catering

People love stories, and if you want your video to be engaging you need to focus on telling a story with it. Something that is fun and emotional tends to have a bigger impact on viewers so try making your video either funny or emotional. Or both at the same time if you can. Maybe you can find a topic that your viewers can relate to and touch a little bit on that in your video.

Read more